środa, 18 lipca 2018

O pierwiosnku - czyli garść informacji o bukówkowym Fycolu


PIERWIOSNEK

PHYCOL   Phylloscopus collybita         


Pierwiosnek to jeden z trzech przedstawicieli rodzaju Phylloscopus, obrączkowanych na Obozie Bukówka.
Do roku 2017 zaobrączkowaliśmy 3508 osobników. Jest to corocznie najliczniej obrączkowany gatunek w obozie. Najlepszym dla tego gatunku sezonem był rok 2014, w którym zaobrączkowaliśmy 1003 os. Pierwiosnki stanowiły wtedy 33,7% obrączkowanych ptaków. W pozostałych latach ich udział wynosił 17,7-20,8%.   


             

 Średnia dzienna liczba zaobrączkowanych pierwiosnków w latach 2014-17 wyniosła 11,9 os. Najlepszy dzienny wynik uzyskano 6 września 2014: 57 osobników (następne w kolejności rekordy: 42 os. – 15 IX 2015 i 30 IX 2016, 41 os. – 17 IX 2014 i 23 IX 2016). Na 276 dni odłowów tylko w trzech nie zaobrączkowano żadnego pierwiosnka.

 Średnia liczba pierwiosnków obrączkowanych w jednej pentadzie wyniosła 56,8. Najlepsze odłowy tego gatunku notowano w pentadach nr 50-55 (średnio 82,7 PHYCOL w pentadzie). Najlepszy wynik pięciodniowy uzyskano w pentadzie 53 sezonu 2014 i pentadzie 55 sezonu 2016: 126 osobników.


  Pomiary długości skrzydła obrączkowanych PHYCOL sugerują, że obecne są tu ptaki z dwóch różnych populacji (podgatunków).
Zakres długości skrzydła obrączkowanych ptaków wynosił 46-68 mm (skrajne przypadki: 46-49 i 68 mm dotyczą pojedynczych os.), ale 90% ptaków mieściło się w zakresie długości 54-62 mm.
Długości skrzydła skupiały się w dwóch szczytach: w pobliżu wartości 55-57 mm oraz 59-62 mm. Najczęstsze pomiary z obu grup to: 61 mm (13,7% PHYCOL) i 55 mm (12%).


  Masa ciała pierwiosnków najczęściej wynosiła 7,8 g, przeciętnie 7,6 g (mediana). Zakres tego pomiaru wynosił 5,6-10,2 g., jednak 90% obrączkowanych pierwiosnków miało masę ciała w przedziale 6,6-8,6 g. (wartości 5,6-5,8 i 9,7-10,2 g dotyczą pojedynczych osobników).   Co roku wiek części obrączkowanych pierwiosnków okazywał się niemożliwy do oznaczenia (otrzymywały oznaczenie wieku „L”). W sumie w latach 2012-16 takie ptaki stanowiły 4,4% wszystkich zaobrączkowanych PHYCOL.
Zdecydowana większość obrączkowanych pierwiosnków była oznaczana jako ptaki młode (w kalendarzowym wieku „1”): w sumie w latach 2012-16 stanowiły 79,3% oznaczalnych PHYCOL. Pozostałe były oznaczone jako dorosłe (w kalendarzowym wieku „po1”): 20,7%.


  W trakcie pięciu lat pracy obozu Bukówka aż 12 obrączkarzy miało do czynienia z pierwiosnkami. Najwięcej osobników zaobrączkowała Gosia (GPT): 1024.


  

  Do grudnia 2017r. na 3513 zaobrączkowanych pierwiosnków otrzymaliśmy tylko jedną wiadomość powrotną (szansa na wiadomość z pojedynczego PHYCOL wynosi więc 0,03%). Ptak zaobrączkowany przez Fatimę (FHA) we wrześniu 2016 r. po 13 dniach od zaobrączkowania został skontrolowany 60 km na południe, w Hradec Králové (Czechy).Przygotowała i opracowała HS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecamy posta

Wrześniowe Kalibracje

Pod nieco zagadkowym tytułem opiszemy co ważnego dla światka obrączkarskiego wydarzyło się w pierwszych dniach września na Bukówce.

Popularne posty