poniedziałek, 30 września 2013

Akcja Bukówka - podsumowanie sezonu 2013

Zbiornik Bukówka, część przy ujściu Bobru (biały punkt to miejsce obozu) /fot.B.Dymek


Po miesiącu pracy nad zbiornikiem Bukówka możemy przedstawić podsumowanie całokształtu obozu.

poniedziałek, 23 września 2013

Nasza załoga jeszcze silniejsza


Musimy się pochwalić, że od września kadrę ODRY zasiliła świeżo mianowana obrączkarka (nasza "wychowanka"): Ola (OWA)


Życzymy wielu ciekawych ptaków w rękach i jeszcze więcej ciekawych wiadomości powrotnych !!!

czwartek, 19 września 2013

Łabędzie - sezon lęgowy 2013

W minionym już sezonie lęgowym staraliśmy się oznakować jak najwięcej dolnośląskich rodzin łabędzi. Był to nasz pierwszy sezon (w ubiegłym roku zaobrączkowaliśmy ptaki zaledwie z trzech rodzin, pod koniec sezonu). Dopiero nabywaliśmy doświadczenia w tym co najważniejsze, czyli w opracowywaniu dobrej strategii działania ;)
Udało nam się zaobrączkować łabędzie nieme (27 osobników) z dziewięciu rodzin (w tym z czterech na terenie Wrocławia) i jednego łabędzia niemego spędzającego lato w centrum Wrocławia oraz jedną rodzinę łabędzi krzykliwych (6 osobników). Dorosłym niemym z par, dokładaliśmy obrączki plastikowe, ułatwiające ich identyfikacje z większej odległości. Takie dodatkowe obrączki dołożyliśmy też pisklętom z Witoszówki, zaobrączkowanym przez inną ekipę obrączkarzy. Pisklęta z tej rodziny mogą zimować u naszych południowych sąsiadów :) Łabędziom krzykliwym zakładaliśmy obroże szyjne z projektu znakowania lęgowych łabędzi krzykliwych w Polsce.

Lęgowe łabędzie nieme

czwartek, 5 września 2013

Smutny koniec na Słowacji (łabędź vs. linie energetyczne)

Smutne wieści od południowych sąsiadów: jeden z pierwszych zaobrączkowanych przez nas we Wrocławiu (na Ślęzoujściu) dorosłych łabędzi niemych w lutym tego roku zginął rozbity o linię energetyczną na Słowacji (tuż przy granicy austriackiej). Druga co do odległości wiadomość powrotna, pierwsza ze Słowacji, ostatnia od tego osobnika :(

Polecamy posta

Wrześniowe Kalibracje

Pod nieco zagadkowym tytułem opiszemy co ważnego dla światka obrączkarskiego wydarzyło się w pierwszych dniach września na Bukówce.

Popularne posty