niedziela, 30 października 2016

Buka 2016 - podsumowanie odłowów (poszczególne pentady)

Wykres z wynikami odłowów z całego sezonu 2016

Dane z odłowów w kolejnych pentadach podane są poniżej. Pentady to 5-dniowe okresy, numerowane od początku roku (w każdym sezonie są tak samo ponumerowane)

Dla każdej pentady podajemy: 5 najliczniejszych gatunków - liczba osobników zaobrączkowanych oraz gatunki szczególnie ciekawe dla naszego zespołu i obserwacje fenologiczne według kryteriów Kartoteki Awifauny Śląska.

Polecamy posta

Wrześniowe Kalibracje

Pod nieco zagadkowym tytułem opiszemy co ważnego dla światka obrączkarskiego wydarzyło się w pierwszych dniach września na Bukówce.

Popularne posty