wtorek, 26 lutego 2013

Misja "Olory" - zima 2012/13

Tej zimy, wraz z SKN Ornitologów UWr, zajmujemy się monitorowaniem liczebności łabędzi zimujących we Wrocławiu. Po przeprowadzeniu kilku sezonów liczeń, chcemy się odnieść do pracy dr Andrzeja Czapulaka (Czapulak A. 2002. Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor we Wrocławiu. Ptaki Śląska 14: 155-165).

niedziela, 24 lutego 2013

Wrocławska Grupa Obrączkarska / Wrocław Bird-Ringing Group "ODRA"

Zespół obrączkarski ODRA zawiązał się na I Zjeździe Obrączkarzy, który miał miejsce w Gdańsku, w listopadzie 2011 r.

Zespół ODRA: kim jesteśmy?

piątek, 1 lutego 2013

Uwaga, łabędź z obrączką!Dlaczego obrączkujemy łabędzie?
Zainspirowała nas Maria Wieloch z Polskiej Grupy Badania Łabędzi.
Polska Grupa Badania Łabędzi to nieformalna organizacja badaczy i miłośników łabędzi. Jest krajowym przedstawicielem International Swan Specialist Group (Międzynarodowej Grupy Badania Łabędzi) działającej przy Wetlands International. Powstała w roku 1995 pod przewodnictwem dr Marii Wieloch ze Stacji Ornitologicznej PAN w Gdańsku. Od 2012 roku w PGBŁ reprezentuje nas Gosia Pietkiewicz, która została wpisana na listę łabędziarzy, jako osoba działająca na obszarze Dolnego Śląska.
Interesują nas losy poszczególnych osobników, a w szczególności par rozrodczych. Chcemy również powtórzyć monitoring prowadzony przez Andrzeja Czapulaka, żeby dowiedzieć się jak zmienia się populacja zimujących łabędzi niemych we Wrocławiu. 
Każda obserwacja łabędzia noszącego obrączkę jest bardzo cenna dla ornitologów.

Polecamy posta

Wrześniowe Kalibracje

Pod nieco zagadkowym tytułem opiszemy co ważnego dla światka obrączkarskiego wydarzyło się w pierwszych dniach września na Bukówce.

Popularne posty