Zespół ODRA: kim jesteśmy?


Zespół ornitologów-obrączkarzy "ODRA" powstał w listopadzie 2011 r. w Gdańsku na I Zjeździe Obrączkarzy organizowanym przez Centralę Obrączkowania Ptaków. Album zdjęć

Zespół na obozie Bukówka (od lewej: Gosia, Paweł, Paweł, Hania, Ola)
 ODRĘ założyli:
- Paweł Grochowski [PGR] (vel Szef, pilnuje żeby dziewczyny dobrze wywiązywały się ze swoich zadań ;-) )
- Gosia Pietkiewicz [GPT] (skarbnik - odpowiada za nasz najcenniejszy majątek: dokumentację i same obrączki)
- Hania Sztwiertnia [HSZ] (sekretarz - czuwa nad porządkiem w koniecznej papierologii i prowadzi statystyki)


Hania, Paweł, Gosia
W kolejnych latach obrączkowali u nas: (boldem wyróżnieni są ci, którzy zostali na dłużej):
2012: Kamila Grzesiak [KGR] i Staszek Rusiecki [SRR]
2013: Aleksandra Wasińska [OWA] i Kinga Mielcarska [KIM]
2014: Krzysiek Konieczny [KKO]
2015: Sławek Rubacha [SRU] i Marta Szurlej [MSZ]
2016: Ewelina Majchrzak [EMA], Mateusz Wójcik [MWJ], Fatima Hayatli [FHA], Robert Hybsz [RHY] 
          i Krzysiek Koźlik [KOX]
2017: Hubert Kamecki [HUK], Jarek Nowakowski [JNO], Michał Redlisiak [MRD], Patryk Kokociński [PKO], 
          Anna Zięcik [AZC], Agata Żmuda [AZM], Krzysztof Stępniewski [KRS], Sławek Springer [SSP], 
          Robert Rudolf [RRU], Justyna Szulc [JUS], Grzegorz Cierlik [GCI], Lucyna Hałupka [LHA], 
          Grzegorz Neubauer [GNB], Szymon Beuch [SBE] i Karolina Prochowska [KPR]
2018: Marcin Przymencki [MPR], Klaudia Litwiniak [KLI], Halina Pietrykowska [INA], Romek Mikusek [RMI], 
          Łukasz Matyjasiak [LUM], Sonia Landowska [SLA], Bartosz Smyk [BSM]

Paweł, Hania, Gosia, Ola

Galeria obrączkarzy Buki:

 


Zajmujemy się obrączkowaniem wszystkich gatunków ptaków, głównie na Dolnym Śląsku, czyli nad Odrą i jej dopływami. Naszym celem jest włączanie się do różnorodnych projektów badawczych, aby obrączkowanie jak najskuteczniej służyło nauce.

      Poświęcamy się m.in. obrączkowaniu łabędzi niemych zimujących oraz odbywających lęgi w naszym regionie, interesują nas różne aspekty życia łabędziowych par. 
Naszym największym osiągnięciem i dumą jest organizowany od 2012 r. obóz obrączkarski Bukówka (Buka) w Sudetach.  
Sezonowo organizujemy też inne akcje obrączkowania ptaków: obrączkowanie lęgowych łabędzi krzykliwych w Dolinie Baryczy, Akcja Karmnik, obrączkowanie bocianów białych, obrączkowanie mew w koloniach, współpracujemy też z dolnośląskimi ośrodkami rehabilitacji ptaków.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane szeroko pojętą ornitologią - pokażemy, nauczymy, wyjaśnimy.

Nasza praca nie przynosi dochodów i nie byłaby możliwa bez wsparcia oferowanego przez wielu wspaniałych ludzi, specjalne podziękowania dla naszych sponsorów znajdują się TUTAJ

KONTAKT z zespołem ODRA: wrolor@gmail.com , zespol.odra@gmail.com

https://www.facebook.com/GrupaODRA/


_________________________________________________________________________________________________________________
STATYSTYKI ODRY: 
(stan na 01.08.2016)

Tyle ptaków obrączkują poszczególni członkowie Odry: tabela z podziałem na pisklęta (pulli) i ptaki dorosłe (lotne):

ODRA zaobrączkowała do tej pory 11633 ptaki ze 117 gatunków w 90 różnych lokalizacjach (w większości na Dolnym Śląsku).

Najliczniejsze na naszym koncie gatunki to (w nawiasie N osobników):
1) pierwiosnek (1233) 
2) bogatka (1044)
3) dzwoniec (879)
4) modraszka (414)
5) mazurek (389)

Rekord obrączkarski padł 2 grudnia 2012 - zaobrączkowaliśmy tego dnia 219 ptaków.

Miejsca naszej działalności:


Pokaż ODRA - miejsca obrączkowania na większej mapie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecamy posta

Wrześniowe Kalibracje

Pod nieco zagadkowym tytułem opiszemy co ważnego dla światka obrączkarskiego wydarzyło się w pierwszych dniach września na Bukówce.

Popularne posty