środa, 8 października 2014

Buka 2014 - wyniki odłowów w kolejnych pentadach


Wyniki odłowów z kolejnych pentad (wyznaczonych wcześniej, stałych okresów 5-dniowych, umożliwiających porównania między latami) będą podawane poniżej.
Dla każdej pentady podajemy: 10 najliczniejszych gatunków - liczba osobników zaobrączkowanych (w nawiasach suma dla całej tegorocznej akcji) oraz gatunki szczególnie ciekawe dla naszego zespołu i obserwacje fenologiczne według kryteriów Kartoteki Awifauny Śląska.

W dniu rozbijania obozu (20 sierpnia, dzień "zero" - przed oficjalnym rozpoczęciem akcji) udało się zaobrączkować pierwsze 6 ptaków.  W dniu zamykania obozu (15 X, po zakończeniu akcji) zaobrączkowaliśmy 3 ptaki.
                                                                                                                                                                
pentada I (21-25 sierpnia)

322 (328) zaobrączkowane z 33 gatunków + 5 kontroli + 38 retrapów

1) pierwiosnek 102 (105)
2) raniuszek 22 (22)
3) czeczotka 20 (20)
4) cierniówka 17 (17)
5) piecuszek 16 (16)
6) modraszka 14 (14)
    kapturka 14 (14)
    kwiczoł 14 (14)
7) gajówka 13 (13)
8) trzcinniczek 12 (12)
    bogatka 12 (12)
9) rudzik 11 (12)
10) dymówka 9 (9)

oraz: świerszczak 4 (4)  gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        strumieniówka  2 (2)  gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        wilga 1 (1)  gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        wodnik 1 (1)  gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        a także zaganiacz, gąsiorek, słowik rdzawy... 
                                                                                                                                                                
pentada II (26-30 sierpnia)

193 (521) zaobrączkowane z 28 gatunków + 6 (11) kontroli + 54 (92) retrapy

1) pierwiosnek 54 (159)
2) łozówka 19 (24)
3) trzcinniczek 15 (27)
4) dymówka 14 (23) 
5) czeczotka 13 (33) 
6) rudzik 9 (21) 
    kwiczoł 9 (23) 
7) piecuszek 7 (23)
8) piegża 6 (8)
    kapturka 6 (20)
9) rokitniczka 5 (8)
    śpiewak 5 (6)
10) gąsiorek 4 (5)

oraz: świerszczak 2 (6) 
        strumieniówka  2 (4)
        uszatka 1 (1)   gatunek nowy dla obozu Bukówka
                                                                                                                                 
pentada III (31 sierpnia - 4 września)

280 (801) zaobrączkowanych z 36 gatunków + 9 (20) kontroli + 108 (200) retrapów

1) pierwiosnek 59 (215)
2) muchołówka żałobna 39 (42)
3) kwiczoł 18 (41)
    dymówka 18 (41)
4) czeczotka 14 (47)
    trzcinniczek 14 (41)
5) bogatka 13 (26)
6) rudzik 12 (33)
7) kapturka 11 (31)
8) modraszka 10 (25)
9) piecuszek 9 (32)
    gajówka 9 (25)
10) łozówka 8 (32)

oraz: świerszczak 5 (11)
        oknówka 3 (3)   gatunek nowy dla obozu Bukówka
        krogulec 1 (1)   gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        słowik szary 1 (1)   gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        a także: podróżniczek, dziwonia, pliszka górska...
                                                                                                                                                                
pentada IV (5-9 września)

304 (1105) zaobrączkowanych z 35 gatunków + 5 (25) kontroli + 99 (299) retrapów

1) pierwiosnek 148 (366)
2) rudzik 29 (62)
3) kapturka 19 (50)
4) czeczotka 16 (63)
5) kwiczoł 15 (56)
6) trzcinniczek 7 (48)
7) gajówka 5 (30)
    bogatka 5 (31)
    cierniówka 5 (25)
    dymówka 5 (46)
8) zimorodek 4 (15)
    śpiewak 4 (11)
    muchołówka żałobna 4 (46)
9) czarnogłówka 3 (14)
    raniuszek 3 (25)
    modraszka 3 (28)
    czyż 3 (5)
10) kos 2 (6)
     piecuszek 2 (34)
     świerszczak 2 (13)
     rokitniczka 2 (13)
     potrzos 2 (9)
     pokrzywnica 2 (7)
     piegża 2 (11)
     sosnówka 2 (3)

oraz: muchołówka mała 1 (1) gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
         strumieniówka 1 (5) (fenologicznie późna)
         a także pliszka górska, gil...
                                                                                                                                                                
pentada V (10-14 września)

221
(1326) zaobrączkowanych z 24 gatunków + 7 (32) kontroli + 69 (368) retrapów 

1) pierwiosnek 79 (445)
2) kwiczoł 27 (83)
3) rudzik 19 (81)
4) bogatka 14 (45)
    kapturka 14 (64)
5) czeczotka 11 (74)
6) czyż 9 (14)
7) modraszka 6 (34)
    pokrzywnica 6 (13)
    dymówka 6 (52)
8) trzcinniczek 5 (53)
9) zimorodek 4 (19)
    remiz 4 (4)
10) świerszczak 3 (16) (fenologicznie późne)
     śpiewak 3 (14)

oraz: wodnik 1 (2)
        sójka 1 (1)  
                                                                                                                                                                
pentada VI (15-19 września) 
 
306
(1632) zaobrączkowanych z 31 gatunków + 8 (40) kontroli + 73 (441) retrapy 

1) pierwiosnek 140 (585)
2) rudzik 36 (117)
3) kwiczoł 22 (105)
4) modraszka 18 (52) 
5) kapturka 12 (76)
6) bogatka 10 (55)
    czeczotka 10 (84)
7) raniuszek 6 (31)
    trzcinniczek 6 (59)
    dymówka 6 (58)
8) kos 5 (13)
    śpiewak 5 (19)
9) pokrzywnica 4 (17)
    zięba 4 (6)
10) piecuszek 3 (39)
     świerszczak 3 (19) (fenologicznie późne)

oraz: brzegówka 1 (1)
        strzyżyk 1 (1)   gatunek nowy dla obozu Bukówka
        a także: kopciuszek, krogulec, dziwonia (fenologicznie późna), sójka...
                                                                                                                                                                
pentada VII (20-24 września)

244 (1876) zaobrączkowanych z 24 gatunków + 5 (45) kontroli + 74 (515) retrapy
1) pierwiosnek 88 (673)
2) rudzik 38 (155)
3) czeczotka 22 (106)
4) kwiczoł 20 (125)
5) raniuszek 14 (45)
6) kapturka 10 (86)
    śpiewak 10 (29)
7) dymówka 7 (65)
8) bogatka 6 (61)
9) piecuszek 4 (43)
    modraszka 4 (56)
10) kos 3 (16)
     trzcinniczek 3 (62)
     pokrzywnica 3 (20)

oraz: uszatka 1 (2)
        krogulec 1 (3)
        a także pliszka górska, pleszka (fenologicznie późna)...
                                                                                                                                                                
pentada VIII (25-29 września)

207 (2083) zaobrączkowanych z 22 gatunków + 6 (51) kontroli + 73 (588) retrapy
1) pierwiosnek 85 (758)
2) kwiczoł 27 (152)
3) rudzik 23 (178)
4) czeczotka 13 (119)
5) śpiewak 11 (40)
6) modraszka 7 (63)
7) strzyżyk 6 (7)
    raniuszek 6 (51)
8) pokrzywnica 5 (25)
9) bogatka 4 (65)
10) kapturka 3 (89)
     zięba 3 (9)
     sójka 3 (5) 

oraz: zniczek 1 (1)  gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        pleszka 2 (12) (fenologicznie późne)
________________________________________________________________________________
pentada IX (30 września - 4 października)

244 (2327) zaobrączkowanych z 25 gatunków + 5 (56) kontroli + 58 (646) retrapów
1) pierwiosnek 72 (830)
2) modraszka 45 (108)
3) czeczotka 29 (148)
4) rudzik 18 (196) 
    kwiczoł 18 (170)
5) raniuszek 11 (62)
6) bogatka 9 (74) 
7) śpiewak 8 (48)
    gil 8 (9)
8) kos 4 (20)
9) zimorodek 3 (26)
    trznadel 3 (9)
    strzyżyk 3 (10)
10) potrzeszcz 2 (17)
  
oraz: pleszka 1 (13) (fenologicznie późna)
        trzcinniczek 1 (63) (fenologicznie późny)
        gajówka 1 (35) (fenologicznie późna) 
        krogulec 1 (4)
        a także sosnówka, sójka...
________________________________________________________________________________
pentada X (5 - 9 października)

356 (2683) zaobrączkowanych z 26 gatunków + 5 (61) kontroli + 45 (691) retrapów
1) modraszka 113 (221)
2) pierwiosnek 80 (910)
3) bogatka 30 (104)
4) remiz 27 (32)
5) czeczotka 21 (169)
6) rudzik 17 (213)
7) śpiewak 11 (59)
8) strzyżyk 10 (20)
9) kos 9 (29)
10) kwiczoł 8 (178)

oraz: pleszka 1 (14) (fenologicznie późna)
        świergotek drzewny 1 (4) (fenologicznie późny)
        kulczyk 1 (1)  gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
          a także gile, krogulec, sójka, ostatnie kapturki i dymówki...
________________________________________________________________________________
pentada XI (10 - 14 października)

306 (2989) zaobrączkowanych z 21 gatunków + 2 (63) kontrole + 62 (753) retrapy
1) pierwiosnek 93 (1003)
2) rudzik 65 (278) 
3) modraszka 38 (259)
4) kwiczoł 16 (75)
5) bogatka 15 (119)
6) czeczotka 13 (182)
    strzyżyk 13 (33)
7) kwiczoł 12 (190)
8) kos 11 (40)
9) trznadel 8 (19)
10) kapturka 4 (99)

oraz: trzcinniczek 1 (64) (fenologicznie późny)     
        droździk 2 (2)   gatunek nowy dla zespołu ODRA i obozu Bukówka
        wodnik 1 (3)
        dzwoniec 1 (1)   gatunek nowy dla obozu Bukówka

                                                                                                                                                                
SUMARYCZNA LISTA RANKINGOWA 2014

1) pierwiosnek 1004
2) rudzik 280 
3) modraszka 259
4) kwiczoł 190
5) czeczotka 182
6) bogatka 119
7) kapturka 99
8) śpiewak 75
9) dymówka 69
10) raniuszek 64
     trzcinniczek 64
11) muchołówka żałobna 46
12) piecuszek 44
13) kos 40
14) gajówka 35
15) strzyżyk 33
16) łozówka 32
      remiz 32
17) pokrzywnica 29
18) zimorodek 28
19) cierniówka 27 
20) świerszczak 20
21) trznadel 19
22) rokitniczka 17
      czyż 17
23) potrzos 16
24) czarnogłówka 15
     zięba 15
25) pleszka 14
      gil 14
26) piegża 11
27) muchołówka szara 7 
      sójka 7
28) gąsiorek 6
      sosnówka 6
29) strumieniówka 5
      krogulec 5

oraz: 
- świergotek drzewny, szczygieł, dzięcioł duży, pliszka górska: 4 
- wodnik, oknówka, mysikrólik: 3
- słowik rdzawy, zaganiacz, uszatka, dziwonia, kopciuszek, droździk: 2
- wilga, dzięciołek, podróżniczek, słowik szary, muchołówka mała, brzegówka, pełzacz leśny, zniczek, kulczyk, dzwoniec: 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz