środa, 10 kwietnia 2013

Podsumowanie liczenia i obrączkowania łabędzi niemych w sezonie zimowym 2012/13

    Wraz z SKN Ornitologów monitorowaliśmy liczebność łabędzi na wrocławskich zimowiskach. Od początku listopada 2012 do końca marca 2013, co tydzień przeglądaliśmy największe zimowiska w mieście i miejsca stałego pobytu lokalnych łabędzi. Po przeprowadzeniu kilku sezonów liczeń, chcemy się odnieść do pracy dr Andrzeja Czapulaka (Czapulak A. 2002. Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor we Wrocławiu. Ptaki Śląska 14: 155-165).
Najwięcej osobników naliczyliśmy w trzeciej dekadzie stycznia, było ich 168. Zwiększona liczebność ptaków w mieście prawdopodobnie koreluje się z niskimi temperaturami (dochodzącymi poniżej -10 stopni Celciusza w ciągu nocy), powodującymi między innymi zamarzanie mniejszych zbiorników wodnych.
Zimująca populacja łabędzi składała się głównie z osobników dorosłych. Także większośc ptaków należała do zwykłej formy barwnej, osobniki formy "immutabilis" stanowiły mniej niż 10 %. Tą drugą formę charakteryzują m.in.: biały puch u piskląt i cielisty kolor nóg u ptaków dorosłych.Licząc ptaki, zwracaliśmy szczególną uwagę na to czy mają obrączki ornitologiczne. W miarę możliwości staraliśmy się wszystkie zaobserwowane obrączki zidentyfikować, a informacje o nich przesyłaliśmy do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków.

Zaobserwowane obrączki i inne znaczniki na łabędziach niemych.
 
Pod Mostem Uniwersyteckim (fot.A.Knychała)

Liczenie łabędzi na Wyspie Bielarskiej

Między liczeniami intensywnie obrączkowaliśmy łabędzie w miejscach, gdzie było to możliwe (dobre zejście do wody). W sumie w okresie zimowym zaobrączkowaliśmy 98 łabędzi, w tym 76 ptaków powyżej drugiego roku życia i 22 w pierwszym roku życia.

Obrączkowanie łabędzia na Wyspie Bielarskiej

Obrączkowanie łabędzi na Wyspie Bielarskiej 

  
Obrączkowanie łabędzi na Kozanowie

Obrączkowany łabędź

 
Wypuszczanie zaobrączkowanego łabędzia
------------------------------------------------
Oprócz Wrocławia, kilkukrotnie kontrolowaliśmy zimowiska w innych miastach Dolnego Śląska: Świdnicy, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Oleśnicy.

W Świdnicy łabędzie zimowały na zbiorniku Witoszówka, na którym za dnia pojawiały się też duże stada mew, różnych gatunków. Największe stado jakie tam zaobserwowaliśmy liczyło 20 osobników. Na tym zimowisku zaobrączkowaliśmy w sumie 5 osobników (w tym 4 młode).
"Wycinek" stada mew (fot.A. Knychała)

Obrączkowanie łabędzi na zb. Witoszówka (fot.J.Słowikowski)


W Jeleniej Górze liczyliśmy i obrączkowaliśmy ptaki zimujące na zbiorniku wodnym przy ul.Mickiewicza. Obserwowaliśmy tam 54 osobniki (w tym 16 pierwszorocznych). Dwa z nich nosiły obrączki założone poprzedniej zimy w Jawiszowie.
Zaobrączkowaliśmy 13 łabędzi (w tym 6 pierwszorocznych).

 Zimowisko w Jeleniej Górze (fot.A. Knychała)

Obrączkowane łabędzie (fot.A. Knychała)

 Wypuszczony zaobrączkowany łabędź

Obrączkowanie łabędzi w Jeleniej Górze

W Kamiennej Górze zimujące łabędzie zbierają się na zalewie na rzece Zadrnej. Tej zimy zaobserwowaliśmy tam 22 osobniki. Trzy z nich nosiły obrączki założone poprzedniej zimy w tym samym miejscu.

 Zimowisko w Kamiennej Górze (fot.B.Dymek)

W Oleśnicy łabędzie spotkaliśmy w dwóch miejscach: w parku na Wałach Jagiellońskich i w parku "nad stawami". Jednak było ich nie wiele, w sumie 7 osobników (żadnych pierwszorocznych ptaków).

 Staw w Parku nad stawami w Oleśnicy

Staw w parku przy Wałach Jagiellońskich (park miejski)

Podczas chwytania i obrączkowania łabędzi, kilkukrotnie podejmowaliśmy interwencje uwalniając ptaki oplątane żyłkami wędkarskimi/kłusowniczymi, wyciągając im tkwiące w ciele haki.
 Wyciąganie haczyka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecamy posta

Wrześniowe Kalibracje

Pod nieco zagadkowym tytułem opiszemy co ważnego dla światka obrączkarskiego wydarzyło się w pierwszych dniach września na Bukówce.

Popularne posty