Zespół ODRA: kim jesteśmy?


Zespół ornitologów-obrączkarzy "ODRA" powstał w listopadzie 2011 r. w Gdańsku na I Zjeździe Obrączkarzy organizowanym przez Centralę Obrączkowania Ptaków

Zespół na Akcji Bukówka (od lewej: Gosia, Paweł, Paweł, Hania, Ola)

ODRĘ założyli:
- Paweł Grochowski PGR (vel Szef, pilnuje żeby dziewczyny dobrze wywiązywały się ze swoich zadań ;-) )
- Małgorzata Pietkiewicz GPT (skarbnik - odpowiada za nasz najcenniejszy majątek: dokumentację i same obrączki)
- Hanna Sztwiertnia HSZ (sekretarz - czuwa nad porządkiem w koniecznej papierologii i prowadzi statystyki)


Hania, Paweł, Gosia

W kolejnych latach dołączali do nas: (boldem wyróżnieni są ci, którzy zostali z nami na dłużej):
2012: Kamila Grzesiak KAG i Staszek Rusiecki SRR
2013: Aleksandra Wasińska OWA i Kinga Mielcarska KIM
2014: Krzysiek Konieczny KKO
2015: Sławek Rubacha SRU i Marta Szurlej MSZ
2016: Ewelina Majchrzak EMA, Mateusz Wójcik MWJ, Fatima Hayatli FHA i Krzysiek Koźlik KOX


Paweł, Hania, Gosia, Ola


 


      Zajmujemy się obrączkowaniem wszystkich gatunków ptaków, głównie na Dolnym Śląsku, czyli nad Odrą i jej dopływami. Naszym celem jest włączanie się do różnorodnych projektów badawczych, aby obrączkowanie jak najskuteczniej służyło nauce.

      Poświęcamy się m.in. obrączkowaniu łabędzi niemych zimujących oraz odbywających lęgi w naszym regionie, interesują nas różne aspekty życia łabędziowych par. 
Naszym największym osiągnięciem i dumą jest organizowany od 2012 r. obóz obrączkarski Bukówka (Buka) w Sudetach.  
Sezonowo organizujemy też inne akcje obrączkowania ptaków: łapanie lęgowych łabędzi krzykliwych w Dolinie Baryczy czy Akcja Karmnik, współpracujemy też z dolnośląskimi ośrodkami rehabilitacji ptaków.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane szeroko pojętą ornitologią - pokażemy, nauczymy, wyjaśnimy.

Nasza praca nie przynosi dochodów i nie byłaby możliwa bez wsparcia oferowanego przez wielu wspaniałych ludzi, specjalne podziękowania dla naszych sponsorów znajdują się TUTAJ

KONTAKT z zespołem ODRA: wrolor@gmail.com

https://www.facebook.com/GrupaODRA/


___________________________________________________________________________________________________________________________________
STATYSTYKI ODRY: 
(stan na 01.08.2016)

Tyle ptaków obrączkują poszczególni członkowie Odry: tabela z podziałem na pisklęta (pulli) i ptaki dorosłe (lotne):ODRA zaobrączkowała do tej pory 11633 ptaki ze 117 gatunków w 90 różnych lokalizacjach (w większości na Dolnym Śląsku).

Najliczniejsze na naszym koncie gatunki to (w nawiasie N osobników):
1) pierwiosnek (1233) 
2) bogatka (1044)
3) dzwoniec (879)
4) modraszka (414)
5) mazurek (389)

Rekord obrączkarski padł 2 grudnia 2012 - zaobrączkowaliśmy tego dnia 219 ptaków.

Miejsca naszej działalności:


Pokaż ODRA - miejsca obrączkowania na większej mapie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz