poniedziałek, 21 października 2013

Jesienne porządki w Rudzie Milickiej


W ostatniej dekadzie października zabrałyśmy się za porządki w budkach lęgowych zlokalizowanych przy Stacji Ornitologicznej UWr w Rodzie Milickiej (Dolina Baryczy). W sumie zamontowanych jest pięć skrzynek dla ptaków, w pięciu typach (podajemy wg gatunków dla których są dedykowane): bogatka, modraszka, szpak, pełzacz, kopciuszek, pliszka siwa. W minionym sezonie wszystkie były zajęte, oprócz pełzaczowej. W niektórych odbyły się próby co najmniej dwóch lęgów (np. w szpaczej, przez bogatki).Nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie skorzystały z pobytu w Stacji i nie rozstawiły sieci ;) Złapało się kilka ciekawych ptaków. Było co pokazywać studentom, którzy akurat odbywali tam ćwiczenia terenowe.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

133 gatunek Odry

Kwokacz to ptak regularnie obserwowany nad zbiornikiem Bukówka, jego przenikliwe 'tju-tju-tju' od lat towarzyszy załogantom na mo...