wtorek, 26 lutego 2013

Misja "Olory" - zima 2012/13

Tej zimy, wraz z SKN Ornitologów UWr, zajmujemy się monitorowaniem liczebności łabędzi zimujących we Wrocławiu. Po przeprowadzeniu kilku sezonów liczeń, chcemy się odnieść do pracy dr Andrzeja Czapulaka (Czapulak A. 2002. Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor we Wrocławiu. Ptaki Śląska 14: 155-165).

Duży nacisk stawiamy na odczytywanie obrączek. Nasza akcja będzie trwać do końca marca.

Obrączki łabędzi niemych
Oprócz liczenia osobników, znakujemy je obrączkami, aby się dowiedzieć gdzie będą spędzać sezon lęgowy.

Obrączkowanie łabędzi
więcej zdjęć w albumie na picasa i na facebooku https://www.facebook.com/GrupaODRA


Wszelkie informacje na temat łabędzi przyjmujemy na adres wrolor@gmail.com

poniedziałek, 25 lutego 2013

Łabędź z obrączką?!

Dlaczego obrączkujemy łabędzie?

Zainspirowała nas Maria Wieloch z Polskiej Grupy Badania Łabędzi.

Polska Grupa Badania Łabędzi to nieformalna organizacja badaczy i miłośników łabędzi. Jest krajowym przedstawicielem International Swan Specialist Group (Międzynarodowej Grupy Badania Łabędzi) działającej przy Wetlands International. Powstała w roku 1995 pod przewodnictwem dr Marii Wieloch ze Stacji Ornitologicznej PAN w Gdańsku. Od 2012 roku w PGBŁ reprezentuje nas Gosia Pietkiewicz, która została wpisana na listę łabędziarzy, jako osoba działająca na obszarze Dolnego Śląska.

Interesują nas losy poszczególnych osobników, a w szczególności par rozrodczych. Chcemy również powtórzyć monitoring prowadzony przez Andrzeja Czapulaka, żeby dowiedzieć się jak zmienia się populacja zimujących łabędzi niemych we Wrocławiu.  

Każda obserwacja łabędzia noszącego obrączkę jest bardzo cenna dla ornitologów.


Obrączkowanie ptaków jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik stosowanych w badaniu życia ptaków. Polega na znakowaniu ptaków metalowymi obrączkami zakładanymi na nogę (łabędzie i gęsi znakowane są również kolorowymi obrożami zakładanymi na szyję, do odczytania z większej odległości). 


Obrączkować mogą tylko współpracownicy krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków, posiadający odpowiednie zezwolenie upoważniające do chwytania i znakowania ptaków.
Natomiast KAŻDY kto podgląda ptaki, czy to dla rozrywki, czy przy okazji wykonywanej pracy, ma pełne prawo, a nawet obowiązek, do zgłoszenia informacji o obserwowanym ptaku z obrączką ;)

Jeśli spotkasz ptaka z obrączką wyślij informację do Centrali Obrączkowania Ptaków w Gdańsku, najlepiej za pomocą formularza ze strony http://ring.stornit.gda.pl/ lub skontaktuj się z nami (wrolor@gmail.com) - dzięki Twojej informacji dowiemy się więcej o życiu ptaków, a Ty poznasz historię i losy osobnika, którego obrączkę odczytałeś.
Każde zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i okoliczności obserwacji (np. czy łabędź jest w towarzystwie innych łabędzi). Wskazane jest również fotograficzne udokumentowanie obserwacji.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dosłownie KAŻDA informacja o ptaku z obrączką jest bardzo cenna i nagradza nasz wysiłek włożony w obrączkowanie. Nawet jeśli to jest łabędź, który cały rok siedzi na tym samym stawie i widujemy go kilka razy dziennie. Odczytane obrączki można zgłaszać nawet kilka razy dziennie. Obrączkowanie służy między innymi do śledzenia przemieszczeń zaobrączkowanego osobnika. Dlatego odczytywanie ptaków z dnia na dzień lub kilka razy dziennie ma dla nas duże znaczenie. Ktoś mógłby powiedzieć, że do śledzenia tras migracji ptaków służą nadajniki telemetryczne i to one powinny być zakładane ptakom w tym celu (więcej o rozwoju telemetrii znajdziecie na stronie KOO). Jest to jednak zadanie bardzo kosztowne, a rozwój techniki na razie umożliwia znakowanie w ten sposób tylko dużych gatunków ptaków. Dzięki obrączkom, które u łabędzi są łatwe do odczytania, uzyskujemy dużo informacji stosunkowo niskim kosztem.
 
Polecamy film z serii "100 tysięcy bocianów" pt. Ptasie dowody osobiste
oraz folder o obrączkowaniu przygotowany między innymi przez prof. Przemysława Bussego (założyciela Akcji Bałtyckiej) -  Obrączkowanie ptaków

W temacie łabędzi polecamy film z serii "Dzika Polska" pt.  Bielszy odcień dzikości

niedziela, 24 lutego 2013

Wrocławska Grupa Obrączkarska / Wrocław Bird-Ringing Group "ODRA"Zespół obrączkarski ODRA zawiązał się na I Zjeździe Obrączkarzy, który miał miejsce w Gdańsku, w listopadzie 2011 r.

W skład ODRY wchodzą:
- Paweł Grochowski (vel Szef)
- Małgorzata Pietkiewicz
- Hanna Sztwiertnia

oraz  Aleksandra Wasińska i  Kinga Mielcarska


Zajmujemy się obrączkowaniem ptaków różnych gatunków, głównie na obszarze Dolnego Śląska, czyli nad rzeką Odrą i jej dopływami. Naszym celem jest włączanie się do różnorodnych projektów badawczych, aby obrączkowanie jak najlepiej służyło nauce. 
Na dzień dzisiejszy najbardziej poświęcamy się obrączkowaniu łabędzi niemych. Zajmujemy się populacjami zimującymi oraz spędzającymi sezon lęgowy w naszym regionie. Najbardziej interesują nas różne aspekty życia łabędziowych par.
Oprócz badania łabędzi niemych, sezonowo organizujemy większe akcje obrączkowania ptaków, jak: łapanie lęgowych łabędzi krzykliwych w Dolinie Baryczy, Akcja Karmnik i Akcja Bukówka.


Zapraszamy też do współpracy osoby zainteresowane szeroko pojętą ornitologią - pokażemy, nauczymy, wyjaśnimy.

Można się kontaktować z nami za pośrednictwem maila: wrolor@gmail.com


133 gatunek Odry

Kwokacz to ptak regularnie obserwowany nad zbiornikiem Bukówka, jego przenikliwe 'tju-tju-tju' od lat towarzyszy załogantom na mo...